CT pre zvieratá Žilina

telefón: 041/764 56 45

pohotovosť: 0903 944 333

e-mail: recepcia@vetklinikazilina.sk

web: www.vetklinikazilina.sk

Laparoskopická kastrácia: www.laparoskopickakastracia.sk

 

Kde nás nájdete

Veterinárna klinika Žilina

Cyrila a Metoda 7

010 08 Žilina

 

CT pre zvieratá Žilina

 

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je recepcia@vetklinikazilina.sk.


Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.