CT pre psa

moderné a spoľahlivé CT vyšetrenie psov

CT VYŠETRENIE PRE PSOV

CT, teda počítačová tomografia, je vo veterinárnej medicíne je veľmi dôležitým prístrojom pre zobrazenie rôznych onkologických, neurologických a ortopedických ťažkostí zvieracích pacientov.

Náš CT prístroj je ako stvorený pre všetky psy, od malých až po tie najväčšie plemená. CT vyšetrenie je bezbolestné, presné a rýchle. Odhalí u psíkov problémy, ktoré sa iným spôsobom určiť nedajú. Umožňuje okamžite stanoviť diagnózu a začať tak potrebnú liečbu.

Zobrazovacie možnosti nového CT prístroja na našej klinike nám poskytujú možnosti diagnostikovať problémy, ktoré doteraz na klasickom RTG ostávali neodhalené.

CT pre psov

 

Mám záujem o nezáväznú konzutláciu